į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šalta žiema šalin eina,

jau pavasaris ateina.

Sakoma, koks būsi per Užgavėnes, toks būsi visus metus. 

Tai linksmi būkime, neliūdėkime, pokštaukim, smagiai praleiskim dieną!